Động tác giúp ngực nở và khỏe người

Bạn tự ti vì vòng 1 chưa đẹp? Bạn hãy cùng những chuyên gia tập 5 động tác rất dễ dàng dưới đây.

Bạn tự ti khi diện bikini vì vòng 1 chưa đẹp? Hãy đã và đang ngay ngay khi bạn sẵn sàng với 5 động tác dễ dàng nhưng vô cùng chất lượng dưới đây, bạn được thực sự nóng bỏng mùa nóng này.

Động tác 1:

- Nằm thẳng, 2 tay cầm tạ xuôi theo người, lòng bàn tay ngửa lên.

2 tay đưa chậm từ dưới lên qua đầu.

- Quạt tay ngược lại trở lại tư thế ban đầu.

- Thực hiện 12 lần.

Khi đưa 2 tay lên hít sâu bằng mũi, quạt tay xuống thở ra bằng miệng. Chú ý kéo căng cơ ngực.

Động tác giúp ngực nở và khỏe người

Động tác 2:

- Tư thế chuẩn bị, 2 chân co và khép chặt. 2 tay cầm tạ trước mặt, lòng bàn tay úp vào nhau.

- Kéo căng 2 tay, hạ tạ chậm xuống sàn.

- Trở về vị trí chuẩn bị ban đầu.

- Thực hiện 12 lần.

Khi kéo tay xuống sàn hít sâu bằng mũi, trở lại thở ra bằng miệng.

Động tác giúp ngực nở và khỏe người

Động tác 3:

– Tư thế chuẩn bị, 2 chân co, khép. 2 tay cầm tạ, khuỷu tay hơi gấp lại và hướng ra trước ngực.

- 2 tay kéo tạ chậm qua đầu, khuỷu tay vẫn co.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

- Thực hiện 12 lần. Khi kéo tạ qua đầu hít sâu bằng mũi, trở lại thở ra bằng miệng.

Động tác giúp ngực nở và khỏe người

Động tác 4:

- Tư thế chuẩn bị, ngồi trên 2 gót chân, lưng thẳng. 2 tay cầm tạ trước ngực, khuỷu tay hơi co.

- 2 tay kéo ngang chậm sang hai bên, căng cơ ngực.

- Trở về tư thế chuẩn bị. Thực hiện 12 lần. Khi kéo tay hít sâu bằng mũi, trở lại thở ra bằng miệng.

Động tác giúp ngực nở và khỏe người

Động tác 5:

– Tư thế chuẩn bị chống quỳ: 2 bàn tay để xuống sàn, 2 mũi tay đối vào nhau, 2 chân co không chạm sàn.

- Khụy hai tay, căng lồng ngực, hạ chậm ngực gần chạm sàn.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

- Thực hiện 12 lần. Khi khụy tay hít sâu bằng mũi, đẩy ngực lên thở ra bằng miệng.

Động tác giúp ngực nở và khỏe người

Theo 24h

Comments are closed.