Các kiểu đan khăn len phần 1

Giới thiệu đến của bạn bất kỳ kiểu đan khăn ken khá nhanh lại hoàn toàn sạch sẽ mắt.
Mũi đan đầu tiên

Các kiểu đan khăn len phần 1

Các kiểu đan khăn len phần 1


Kiểu 1
Các kiểu đan khăn len phần 1

Để đan khăn theo kiểu trên bạn hãy vận hành đúng giải thích sau nhé:
CÁCH ĐAN: bắt 54 mũi (hoặc chia hết cho 18)
Dòng 1 (mặt phải) :21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 18mũi xuống
Dòng 2 (mặt trái) :18mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên
Dòng 3 :giống dòng 1
Dòng 4 (mặt trái) :18mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi xuống
Dòng 5 (mặt phải) :21mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 18mũi lên
Dòng 6 :giống dòng 4
Lặp lại 6 dòng này 2 lần –> tổng cộng là 12 dòng.
Dòng 13 (mặt phải) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên,
Dòng 14 (mặt trái) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên
Dòng 15 :giống dòng 13
Dòng 16 (mặt phải) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên

Dòng 17 (mặt trái) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên
Dòng 18 :giống dòng 16

Lặp lại 6 dòng này 2 lần nữa –> tổng cộng là 12 dòng.
Như thế 1 đoạn khăn này là 24 dòng.

Kiểu 2: Mẫu đan hoa cúc

Các kiểu đan khăn len phần 1
Nguyên liệu chính:
- Que đan số 3.
- Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu, cho dù độ bóng không bằng).
Cách đan:
- Vì len sợi nhỏ nên phải bắt nhiều mũi. Công thức chung để tính số mũi: 5*X+2. Của mình là X=10 (tức số mũi sẽ bằng 52), các bạn nên xác định trước chọn X=12 (số mũi bằng 62) sẽ đẹp hơn.
- Thứ tự: (trường hợp 52 mũi)
+ Bắt mũi bằng tay trái, dùng 1 que cho chặt.
+ Hàng 1: Đan xuống cả hàng.
+ Hàng 2: Đan xuống mũi 1; từ mũi 2 đến mũi 51 cũng đan xuống nhưng vẫn phải vắt 3 vòng phản bác kim đồng hồ cho mỗi mũi; đan xuống mũi 52.
+ Hàng 3: Đan xuống mũi 1; dùng que phải nhấc 5 mũi (mũi 2->mũi 6) ra, nhóm thành 1 nhóm, chuyển hướng que trái, rồi đan xuống bình thường, tiếp đó vắt dây từ dưới lên trên, đan xuống 1 lần nữa, vắt lại dây từ dưới lên trên, lặp lại việc đan xuống (step này gây nên 5 mũi mới bảo hành và bảo trì cho 5 mũi cũ bị nhóm lại ở trên); lặp lại tương tự với các nhóm 5 mũi tiếp theo, đến hết mũi 51 thì ta được 10 nhóm mũi; đan xuống mũi 52.
+ Hàng 4: Đan xuống cả hàng.
+ Hàng 5: Đan xuống cả hàng.
+ Hàng 6: Bắt đầu lại từ hàng 2.

Mẫu khăn số 3

Các kiểu đan khăn len phần 1
Kiểu này cực kì đơn giản.
Các bạn muốn đan nẹp hay ko thì tùy mỗi người thôi
Nếu bạn lấy 35 mũi.
H1: 3 lên, 5 xuống, 3 lên , 5 xuống….cuối đều là 3 lên
H2: 3 xuống, 1 lên, …..cuối đều là 3 xuống
Lặp lại 4 lần 2 dòng trên
Tiếp theo lại đan 3 xuống , 5 lên. Hàng sau lại là 3 lên, 1 xuống.
Cứ lặp lại như hôm nay là đc rồi.

Kiểu đan số 4
Các kiểu đan khăn len phần 1
K: đan xuống
P: đan lên
Bắt 34 mũi, K 3 hàng
H4&5: K2, *K3, P3*, lặp lại trong * cho đến khi còn 2 mũi, k2.
H6: K2, P1, *K3, P3*, lặp lại trong * cho đến khi còn 7 mũi, K3, P2, K2.
H7: K4, *P3, K3* lặp lại trong * đến cuối hàng
Hàng 8: 2k, 2p, (3k, 3p) lặp lại cho đến lúc còn 6 mũi, 3k, 1p, 2k.= hàng 9.
H9: K2, P2, *K3, P3*, lặp lại trong * cho tới khi còn 6 mũi, K3, P1, K2.
H10: K3, *P3, K3*, lặp lại trong * cho tới khi còn 7 mũi, P3, K4.
H11&12: K2, *P3, K3*, lặp lại trong * cho tới khi còn 2 mũi, K2.
H13: như H10
H14: như H9
H15: như H8
H16: như H7
H17&18: như H4
H19&20: như H15&16
H21&22: như H13&14
H23&24: như H11&12
H25&26: như H9&10
H27: như H7
Lặp lại H4-27 tới lúc đc chìu dài mong mún, dòng cuối của fần nổi đan như H4. K 2 dòng cuối, chiết.
( *K3, P3*, lặp lại trong * cho đến khi còn 2 mũi, k2.
Là vậy nè, bạn cứ lặp lại 2 mũi K, 3 mũi P cho đến khi còn 2 mũi thì đan 2 mũi k..
Có 34 mũi tất cả, trừ 2 mũi đầu, 2 mũi cuói thì còn 30 mũi…Vậy thì cũng có 5 lần đan 3 mũi K, 3 mũi P đó.
Kiểu số 5: Đan xương cá
Các kiểu đan khăn len phần 1
Gầy 35 mũi
Hàng 1 (mặt phải): Cứ 1 mũi thường , 1 mũi móc cho tới hết hàng
Hàng 2 đến hàng 4: Lặp lại hàng 1
Bắt đầu phần ren
Phần Ren:
Hàng 1 (Mặt phải): Đan thường1, đan móc 1, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 2, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 6, đan 2 mũi thường chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 2, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 1, đan móc 1, đan thường 1.
Hàng 2 và cả 3 các hàng chẵn: đan thường 1, đan móc cho đến mũi cuối cùng thì đan thường1.
Hàng 3: đan thường 1, đan móc 1, đan thường 4, đan thường 1, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 4, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 3 , đan thường 3, đan móc 1, đan thường 1.
Hàng 5: đan thường 1, đan móc 1, đan thường 4, đan thường 2, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường2, đan 2 mũi thường chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 4 , đan thường 3, đan móc 1, đan thường1.
Hàng 7: đan thường 1,đan móc 1, đan thường 4, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường1, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 7, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 1, đan móc 1, đan thường 1.
Hàng 9: Đan thường 1, đan móc 1, đan thường 3, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường3, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 5, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 2, đan móc 1, đan thường 1.
Hàng 11: Đan thường 1, đan móc 1, đan thường 2, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường 5, đưa sợi qua đằng trước, ssk, đan thường 3, đan thường 2 mũi chung với nhau, đưa sợi qua đằng trước, đan thường3, đan móc 1, đan thường 1.
Phần gạch chân làm 2 lần.
Cứ thế lặp lại phần ren này, cũng mệt lắm. Nếu chị em nào có hứng làm mẫu này, Chỉ cần làm vài dòng là sẽ biết ngay nguyên tắc của nó, không cần phải đọc giải thích dài ngoằng.Họa tiết này bao gồm cả những hàng lỗ nghiêng về bên phải và trái. Hàng nghieng bên đều cần thiết 1 đường gờ bên phải, gờ và lỗ được là môi trường sinh ra bởi 1 lần đan 2 mũi thường chung với nhau và 1 lần đưa sợi qua đằng trước. Hàng nghiêng về bên trái có 1 đường gờ bên trái được là môi trường sinh ra bởi 1 lần đưa sợi qua đằng trước và ssk. Mỗi hàng có 7 lỗ, khi được 3 lỗ rồi thì chõe làm 2 tức là bộc lộ hàng nghiêng ngược lại.

Trích từ blog của huongvcom85

Comments are closed.