Cách đan khăn ống

Kiểu khăn len đẹp và "hot" nhất của mùa khô năm nay đó!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

Cách đan khăn ống

- Len

- Kim đan

Đến phần hành động này:

Cách đan khăn ống

Bước 1:

- Bước đầu tiên là phải bắt mũi đan nè. Số mũi tùy thuộc vào độ lớn của khăn, thường sẽ được khoảng 90 mũi nghen.

Cách đan khăn ống

Bước 2:

- Ở dòng đầu tiên, bản thân cứ đan 1 mũi lên, 1 mũi xuống như bình thường nhé!

Cách đan khăn ống

Bước 3:

- Bắt đầu từ dòng thứ hai thì đan theo kiểu cốt ăng – lê. Có nghĩa là chỉ đan mũi xuống, còn mũi lên thì vắt dây và nhấc sang.

Cách đan khăn ống

Bước 4:

- Khi đan được tới độ dài vừa ý (khoảng 30cm) rồi thì bản thân hình như chiết nhá!

Cách đan khăn ống

Bước 5:

- Khâu hai mép khăn lại với nhau nhưng lưu ý chỉ khâu một nửa thôi đó!

Cách đan khăn ống

Bước 6:

- Lộn mặt phải của chiếc khăn ra rùi gập xuống là xong, nếu thích thì các bạn cũng được trang trí thêm cho chiếc khăn.

Vậy đang là kiểu khăn đã sẵn sàng cho mùa đông này rồi đấy!
Cách đan khăn ống

Quàng thử xem nào!
Cách đan khăn ống

Quá chuẩn đúng hem? Đừng nghĩ là khăn này chỉ được thôi nha! Ăn ảnh lắm đó!

Theo giupban.vn

Comments are closed.