Luật Cải tổ Y tế Obamacare thay đổi thị trường bảo hiểm sức khỏe tại Hoa kỳ ra sao?

Giao dịch Bảo hiểm Sức khỏe (Health Insurance Exchanges) sẽ thay đổi lề lối dân chúng Hoa kỳ mua bảo hiểm sức khoẻ và sẽ giúp hàng triệu người hiện không bảo hiểm có được một chương trình bảo hiểm riêng cho mình. Hiện nay có khoảng 49 triệu người Mỹ không có bảo hiểm sức khoẻ, nhiều ít tùy theo từng tiểu bang.

Giao dịch Bảo hiểm Sức khỏe là phần nổi bật nhất của Luật Cải tổ Y tế cũa Tổng Thống Barak Obama và sẽ bắt đầu được thực hiện vào ngày 1 tháng 10 năm nay

Dưới đây là một số điều nên biết về dịch vụ này

1- Trung tâm Giao dịch Bào hiểm Sức khỏe là gì?

Đây chỉ là một danh tử mới để gọi thị trường (marketplace) bán bảo hểm sức khỏe. Các chương trình bảo hiểm bán tại thị trường mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1 tháng giêng, 2014.

Mỗi tiểu bang có những Trung tâm Giao dịch riêng của mình để phục vụ người dân muốn mua trực tiếp bảo hiểm sức khoẻ cho mình, cũng như cho những doanh nghiệp nhỏ. Đối với đa số những người hiện có bảo hiểm sức khoẻ qua chủ nhân sẽ không có gì thay đổi

Vào lúc đầu sẽ có ba loại Trung tâm Giao Dich Bảo hiểm Y tế: trung tâm do Tiểu bang điều hành, trung tâm do Chínhphủ Liênbang điều hành và trung tâm quan hệ đối tác (partnership). Hầu hết các Thống đốc Cộng hòa đều chống đối luật “Obamacare” nên họ để cho Liên bang điều hành các Trung tâm thiết lập ở tiểu bang họ

Đối với người tiêu dùng, thì phúc lợi của họ không có gì khác biệt khi mua bảo hiểm tại bất cứ loại Trung tâm Giao dịch nào?

2- Trung tâm Giao dịch Bảo hiễm sức khoẻ sẽ hoạt động ra sao?

Các Trung tâm này cho cảm giác như như một dịch vụ du lịch Orbitz hay Expedia trên mạng (online travel site)

Luật Cải tổ Y tế Obamacare thay đổi thị trường bảo hiểm sức khỏe tại Hoa kỳ ra sao?

Các hảng bảo hiễm (insurers) đưa các chượng trình bào hiễm vào Trung tâm Giao dịch (Exchanges). Các doanh nhiệp nhõ và tư nhân vào Trung tâm Giao dịch đề tìm kiếm chượng trình bảo hiểm sức khoẻ thích hơp nhất

Thành phần trung lưu sẽ có thể lựa chọn bảo hiểm sức khoẻ cho mình qua nhiều chương trình khác nhau , và hầu hết sẽ có thểđược chính phủ trọ giúp trả bảo phí (premium)

Thành phẩn lợi tức thấp sẽ được giới thiệu vào những chương trình thuộc mạng lưới an toàn (safety- net programs) .Tại những tiểu bang không đồng ý nới rộng các chương trình Medicaid, thì thành phần lợi tức thấp này sẽ có thể gặp khó khăn và có thể vẫn không có đuợc bảo hiểm sức khỏe

3- Làm sao bạn biết là có thể được trơ giúp trả bảo phí mua bảo hiểm?

Khi mua bảo hiểm bạn sẽ cho Trung tâm Giao dịch biết các lợi tức cũa bạn và họ sẽ cho bạn biết có được trơ giúp hay không. Nên ghi nhận là chỉ những trú nhân hợp pháp tại Hoa kỷ mới được trợ giúp tài chánh

Những cá nhân và gia đình có lợi tức dưới bốn lẩn mức nghèo khó do Liên bang ấn định (tức $44,700 /năm cho cá nhân, $92,200/năm cho gia đình bốn ngưởi) sẽ được nhận trơ giúp của chính phũ, ít hay nhiếu tùy theo lợi tức của họ cao hay thấp.

Chẳng hạn như một gia đình bốn người, mà chủ gia đình ở tuổi 40, có lợi tức $35,000 sẽ được hưởng khoản khấu trừ thuế ( tax credit) là $10,742 trên số tiền bảo phí toàn niên là $12,130. Như vậy mổi năm gia dình này chỉ phải chi ra $1,388 (tức 4% lợi tức) để mua bảo hiểm sức khoẻ tức là $115/tháng.

Trái lại một gia đình tương tự nhưng có lợi tức $90,000 sẽ chỉ được huởng khấu trừ thuế là $3,500. Như vậy có nghĩa là mỗi năm họ phải chi ra $8,550 ( 9 % lợi tức) cho cùng một chương trình bảo hiểm sức khỏe như trên tức là $710/tháng

Ngoài trơ giúp về bảo phí , một số ngưởi còn có thể đuợc trơ giúp để trả tiền đồng thanh toán (copayment)

4- Các phúc lợi bảo hiểm sức khoẻ sẽ như thế nào?

Bảo hiểm sẽ toàn diện ( comprehensive) hơn so với bảo hiểm thường có hiện nay trên thị trưởng bảo hiễm sức khoẻ cá nhân. Nó giống như bảo hiễm mà một doanh nghiệp nhỏ vững vàng và thành công dành cho các nhân viên của họ. Bảo phí tuy có thể cao hơn đối với một số người, nhưng trợ giúp của chính phủ sẽ giúp bù đắp lại

Tất cả các chượng trình bán tại các Trung tâm Giao dịch sẽ cung cấp những “phúc lợi sức khỏe cần thiết” tiêu chuẩn bao gồm các chi phí nằm bệnh viện, khám bác sĩ, thuốc men, cấp cứu, chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, và phòng ngừa bệnh tật. Các hãng bảo hiểm không có quyền tử chối hoặc tăng tiền bảo phí đối với những người bệnh tật. Tiền bảo phí của các trung niên và cao niên không được gấp quá ba lần tiền bảo phí của các ngưởi trẻ tuồi. Các hãng bảo hiễm có thể áp đặt tiền phạt trên những người nghiện thuốc.

Vỉ các phúc lợi đều tượng tự như nhau, nên sự khác biệt lớn nhất giữa các chượng trình bảo hiễm sức khỏe là giá trị thống kê (actuarial value) tính theo sự ước lượng về phần đóng góp vào các chi phí chăm sóc sức khoẻ được chương trình bảo hiểm

Tổng cộng có bốn mức bảo hiểm , từ “đồng” (bronze) bảo hiểm 60 phẩn trăm các chi phí y tế dự trù tới “bạch kim (platinium) bảo hiểm 90 phần trăm các chi phí y tế. “Bạc” (silver) và “Vàng “(Gold) là các mức bảo hiểm ở gữa. Chượng trình “đồng” có bảo phí thấp nhất nhưng có khoản khấu trử (deductibles) hàng năm cao nhất. Chương trình “bạch kim” có bảo phí cao nhất nhưng tiền đóng góp vào chi phí mà bệnh nhân phải chi ra thấp nhất.

Health Insurance Exchanges Will Transform Market-ABC OTUS News – January 25,2013

Comments are closed.