List/Grid

Tag Archives: sữa th

Thực phẩm tốt cho bé

Thực phẩm tốt cho bé

Trẻ tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Trung bình tăng khoảng 0.3kg mỗi tháng, nhưng sau một năm trẻ chỉ tăng khoảng 2kg/năm. Trong khi quá trình tăng trưởng… Read more »

Sự thật về thị trường sữa tươi tại Việt Nam

Sự thật về thị trường sữa tươi tại Việt Nam

Trong một phát biểu vừa qua tại diễn đàn về nông nghiệp được Tổ chức tại Hà Nội, bà Thái Hương – Tổng giám đốc Những ngân hàng Bắc Á,… Read more »