List/Grid

Tag Archives: Vải silk thô

Cách hay để giữ giày bền đẹp

Cách hay để giữ giày bền đẹp

Đôi giày đẹp, ngoài chất liệu tốt, kỹ thuật đóng hoàn hảo, còn có yếu tố bảo quản. Nhờ đó, giày sẽ bền và lâu cũ. Đôi giày đẹp, ngoài… Read more »

Cách giữ cho giày bền và đẹp

Cách giữ cho giày bền và đẹp

Đôi giày đẹp, ngoài chất liệu tốt, kỹ thuật đóng hoàn hảo, còn có yếu tố bảo quản. Nhờ đó, giày sẽ bền và lâu cũ. Đôi giày đẹp, ngoài… Read more »